به نام خدا

دبير کارگروه مصاديق مجرمانه اينترنتی: مسئولان در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی هستند


خرم آبادی، دبير کارگروه مصاديق مجرمانه اينترنتی:
🔹مسئولان در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی به شبکه‌های داخلی هستند.
🔹\'آئین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های داخلی\' توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.
🔹یکی از موضوعات مهم آئین نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی است.
🔹به موجب ماده ۳ آیین نامه مصوب رئیس محترم قوه قضائیه، ارتباطات خصوصی مردم در پیام رسان‌های داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
🔹مدیران پیام رسان‌های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود می‌باشند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشا یا منتشر کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان